Gwarancje

Wykonywane przez nas usługi są objęte gwarancją. Czas jej trwania zależy od zrealizowanego zabiegu czy produktu wybranego przez klienta. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat tego, przez jaki okres możliwe jest skorzystanie z gwarancji.

Czasy trwania gwarancji

(Czas gwarancji liczony jest od dnia wykonania usługi)

Warunki gwarancji

Warunkiem gwarancji jest wizyta kontrolna u lekarza prowadzącego przeprowadzana co 6 miesięcy.

Gwarancja nie obejmuje

Gwarancji nie podlegają uszkodzenia powstałe w wyniku:

Gwarancja w każdym przypadku jest rozpatrywana indywidualnie. Po zauważeniu problemów związanych z koroną, mostem, wypełnieniem, protezą czy implantem należy skontaktować się z naszą placówką. Umówimy wizytę, podczas której specjalista oceni stan wymienionych elementów i określi, czy w danym przypadki możliwe jest zastosowanie gwarancji.