Regulamin

Umawianie wizyt

Zapisy odbywają się na trzy sposoby:

Pacjenci zapisywani są na wizyty przez wykwalifikowaną recepcjonistkę. Po przeprowadzeniu wstępnego wywiadu recepcjonistka szacuje ilość czasu niezbędnego do przeprowadzenia danego zabiegu. Na standardową wizytę przeznaczonych jest 40 minut, na konsultację ok. 20 minut, na wizytę endodontyczną (leczenie kanałowe) protetyczną,  implantologiczną od 40 do 120 minut. Pomiędzy kolejnymi przyjęciami obowiązują 5 minutowe przerwy, konieczne do zdezynfekowania stanowiska pracy.

Kolejność przyjmowania Pacjentów

Pierwszeństwo przyjęć w każdej sytuacji ma Pacjent zapisany na wizytę. Dopełniamy wszelkich starań, aby nie dopuszczać do opóźnień. Niemniej niekiedy nasi Pacjenci spóźniają się na wizyty lub w czasie jej przebiegu występują nieprzewidziane sytuacje, które skutkują wydłużeniem się zabiegu. Dokładamy wszelkich starań aby takich sytuacji unikać.

W ciągu danego dnia, prócz terminowo przyjętych Pacjentów, możemy przyjąć dodatkowo osoby z silnymi bólami lub tzw. nagłe przypadki. Takie osoby przyjmowane są między wcześniej umówionymi zabiegami, pod warunkiem wcześniejszego wygospodarowania rezerw czasowych. Pozostałe osoby wymagające interwencji lekarskiej zapisywane są na najbliższy możliwy termin lub na listę rezerwową. Ewentualnie kierowane są na ostry dyżur stomatologiczny, gdzie zostanie im udzielona doraźna pomoc. Kontynuację leczenia zawsze prowadzimy w klinice Dental Comfort.

Zdarza się nam przyjmować Pacjentów z nagłymi wypadkami w godzinach wczesno-porannych lub późnych porach nocnych. Zawsze warto więc zadzwonić i dowiedzieć się, czy w danym dniu możliwa jest dodatkowa wizyta.

Lista rezerwowa

W naszej klinice obowiązuje dzienna lista rezerwowa. Aby przyspieszyć termin wizyty proponujemy naszym Pacjentom zapisanie się na listę rezerwową u recepcjonistki. Osoby z tej listy trafiają w miejsce Pacjenta, który musiał odmówić przybycia. W takich sytuacjach zawsze kontaktujemy się z osobami z listy rezerwowej a w następnej kolejności do Pacjentów, posiadających dokładny dzień wizyty i proponujemy termin wcześniejszy.

Odwoływanie wizyt

Wizytę można odwołać telefonicznie lub osobiście najpóźniej z samego rana w dniu planowanej wizyty. Wcześniejsze powiadomienie pozwoli na przyjęcie Pacjentów z list rezerwowych lub natychmiastową obsługę osób z silnymi dolegliwościami bólowymi.

Ze względu na Pacjentów notorycznie niepojawiających się w klinice w ustalonych na wizytę terminie i nikogo o tym nie informujących, zostaliśmy zmuszeni do wprowadzenia opłat za nieodbyte i nieodwołane na czas wizyty. Koszt gotowości lekarza do leczenia Pacjenta, który nie zjawia się na wizycie i nikogo o tym nie powiadomi wynosi 100,00 PLN za każde 30 min. wizyty lub planowanego leczenia.

Mając na uwadze obustronny szacunek dla swojego czasu, dobrą współpracę i satysfakcję z leczenia zwracamy się do Państwa z prośbą: